desky

PRÁVNIK/PRÁVNIČKA ODDELENIA COMPLIANCE (SK PRÁVO) - CENTRÁLA

Zaujímate sa o právo kapitálového trhu a bankové právo?
Chcete sa podieľať na zavádzaní nových štandardov do praxe?
Ste dôslední, pozorný a trpezlivý?

Tak poďte k nám!

U NÁS BUDETE

Sledovať aktuálnu legislatívu (slovenskú i európsku) týkajúcu sa podnikania banky, sledovať relevantné štandardy, odporúčania apod., podieľať sa na tvorbe vnútorných predpisov, zavádzaní nových produktov, kontrole dodržiavania procesov, pripomienkovať zmluvy uzatvárané s tretími subjektmi, tvoriť a aktualizovať štandardnú zmluvnú dokumentáciu banky (týkajúcu sa bankových služieb, vrátane služieb obchodníka s cennými papiermi) a podnikovú a súvisiacu právnu agendu. Taktiež budete priebežne poskytovať odborné konzultácie ostatným centrálnym útvarom banky a podieľať sa na predchádzaní a minimalizácii rizika pochybení v nastavených či zavádzaných procesoch. Predpokladá sa pravidelná komunikácia s príslušnými orgánmi, najmä s Národnou bankou Slovenska.

OD VÁS OČEKÁVÁME

Vysokú školu právnického smeru a znalosť slovenského práva, zodpovednosť, dôslednosť, schopnosť uvažovať v širších súvislostiach a chuť učiť sa nové veci. Znalosť anglického jazyka je výhodou.

A CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT MY

Prácu v centre Prahy v tvorivom kolektíve právnej divízie, v oblasti bankového práva, práva cenných papierov, správneho práva, občianskeho práva a obchodného práva. Veľkú príležitosť i pre čerstvých absolventov/ky. Získanie bohatých skúseností z prostredia banky a tomu zodpovedajúce rýchle zvyšovanie kvalifikácie. Zázemie stabilnej inštitúcie – banky, ktorá dlhodobo získava viac než 100 tis. nových klientov ročne, a primerane tomu zvyšuje priebežne i počet pracovníkov. Prácu na plný pracovný úväzok (je možné dohodnúť i skrátený). Získanie praxe v oblasti českého práva (v prípade záujmu, ktorý podporujeme). K tomu vám dáme stravné lístky, príspevok na penzijní poistenie a ponúkneme výhodné zamestnanecké produkty.
A samozrejme to nechceme zadarmo.

Kontakt

Fio banka, a.s.
Michaela Fejfarová
V Celnici 1028/10
110 00  Praha-Nové Město
Česká republika